Biljarten

Er wordt gebiljart op:

Donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 Contact persoon: Berend Bakker 06 23924050

Donderdagavond van 19.30 – 23.00 Contactpersoon: Henk Kikkert 06 54 73245

Beide groepen zijn op zoek naar biljarters. Wij zoeken mensen voor een gezellige middag/ avond biljarten in de ontmoetingsruimte van wijkgebouw De Weideblik. We starten met een kop koffie en dan bepalen we in onderling overleg wie er start met de eerste partij van 20 beurten. De beurten en caramboles worden genoteerd op een elektronisch bord. Het maakt niet uit of je goed kan biljarten we leren van elkaar hoe je de biljart ballen moet raken.

Er zijn keu`s aanwezig en de biljart tafel is goed onderhouden na een paar middagen/ avonden biljarten merk je dat je vorderingen gaat maken met je caramboles in 20 beurten.

Gebruik van het biljart

Het biljart wordt donderdagmiddag, donderdagavond en vrijdagmiddag gebruikt, maar als er biljarters zijn die ook wel eens een partijtje willen spelen, dan kan dat waarschijnlijk wel.

Beheerder Jorien Kamman kan u vertellen wanneer de ontmoetingsruimte en het biljart niet bezet zijn.