Jeugdclubs

Knutselclubs weer van start op de woensdagmiddag

Op woensdag 13 september 2023 zijn de timmerclubs weer van start gegaan.

Voor de leeftijd van ca. 6 t/m 9 jarigen is dit van 15.30 uur tot 16.30 uur en voor de leeftijd vanaf ca. 9 jaar tot ca. 14 jaar van 19.00 u tot 20.00 u. 

Op beide clubs zijn jongens en meisjes welkom om leuke stukjes te maken met timmeren, zagen, schilderen en gewoon knutselen.

Onder leiding van ervaren ‘knutselaars’ kunnen ze de beginselen van het handenarbeid onder de knie krijgen, zodat ze er later hun hand er niet voor omdraaien om iets te fabriceren of evt. te herstellen.

De slogan “jong geleerd, oud gedaan” is ook hier nog steeds van toepassing !

Op de woensdagmiddagclub zijn nog enkele plaatsen vrij .

Opgeven kan op een van de onderstaande e-mail adressen. Ook wanneer u een keer wilt komen kijken dan kunt u dat via de mail aangeven. 

E-mail: jeugdclubs@wijkverenigingdeweide.nl

Op e-mail aanmelding graag vermelden:

Je naam, leeftijd en adres en telefoonnummer van 1 van je ouders.

De kosten bedragen € 3,00 per maand voor leden van de wijkvereniging en niet-leden betalen € 6,00 per maand