Het Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur komt bijeen op de eerste, tweede en de derde maandagavond van de maand, uitgezonderd de zomervakantie. Dit bestuur regelt de operationele zaken binnen de wijkvereniging. Heeft u opmerkingen of suggesties voor het bestuur dan kunt u zich melden bij de secretaris voor een afspraak op een van de maandagavonden.

VoorzitterHein Akerboom0528-269849voorzitter@wijkverenigingdeweide.nl
SecretarisHarry Brinkman06-83103532secretaris@wijkverenigingdeweide.nl
PenningmeesterWim Snijders0528-262345penningmeester@wijkverenigingdeweide.nl

Algemeen Bestuur

Op de eerste maandagavond van de maand komt het Algemeen Bestuur bij elkaar. Alle leden van het AB zijn in de Algemene Ledenvergadering gekozen. In het bestuur vertegenwoordigen zij ofwel een commissie ofwel een algemene functie. In het Algemeen Bestuur doet het DB verslag van de gang van zaken en worden investeringsvoorstellen die door het DB zijn voorbereid besproken en goed- of afgekeurd. Ook is deze vergadering voor een onderlinge afstemming van activiteiten tussen de commissies. Naast de 3 leden van het Dagelijks Bestuur zijn de volgende personen lid van het Algemeen Bestuur.

Activiteiten/JeugdclubsJos Diphoorn0528-274485activiteitencommissie@wijkverenigingdeweide.nl
KaartenGerard Stumpf06-45362385kaarten@wijkverenigingdeweide.nl
SportTom Thomas06-20593655sport@wijkverenigingdeweide.nl
Bouwkundige ZakenTinus Kamman0528-277335bouwkundig@wijkverenigingdeweide.nl
Weidenieuws/Adverteren/BingoArend Smit0528-269230adverteren@wijkverenigingdeweide.nl

Sleutelfiguren

Naast de leden van het Algemeen Bestuur zijn er ook een aantal mensen die een functie bekleden binnen de vereniging die in principe wel hoort bij het bestuur maar waarbij deze mensen om uiteenlopende redenen geen formeel lid van het bestuur zijn. Zij schuiven gevraagd en ongevraagd aan tijdens bestuursvergaderingen

Redactie WeidenieuwsIna Brinkman06-26902330redactie@wijkverenigingdeweide.nl
Beheer wijkcentrum De WeideblikJorien Kamman0528-277335beheer@wijkverenigingdeweide.nl
LedenadministratieGinny Brinkman06-51404175ledenadministratie@wijkverenigingdeweide.nl