Het Bestuur

Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 personen. De voorzitter, de 2e voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB komt bijeen op de tweede, derde en vierde maandagavond van de maand, uitgezonderd de zomervakantie. Het DB regelt de operationele zaken binnen de wijkvereniging. Heeft u opmerkingen of suggesties voor het DB dan kunt u zich melden bij de secretaris voor een afspraak op één van de maandagavonden.

VoorzitterHein Akerboom0528-269849voorzitter@wijkverenigingdeweide.nl
2e VoorzitterArend Kuiper06-55718190arendkuiper1957@gmail.com
SecretarisHarry Brinkman06-83103532secretaris@wijkverenigingdeweide.nl
PenningmeesterWim Snijders0528-262345penningmeester@wijkverenigingdeweide.nl

Algemeen Bestuur (AB)

Op de eerste maandagavond van de maand komt het Algemeen Bestuur bij elkaar. Alle leden van het AB zijn in de Algemene Ledenvergadering gekozen. In het bestuur vertegenwoordigen zij ofwel een commissie ofwel een algemene functie. In de AB vergadering doet het DB verslag van de gang van zaken en worden investeringsvoorstellen die door het DB zijn voorbereid besproken en goed- of afgekeurd. Ook is deze vergadering voor een onderlinge afstemming van activiteiten tussen de commissies. Naast de 4 leden van het Dagelijks Bestuur zijn de volgende personen lid van het Algemeen Bestuur:

AlgemeenJos Diphoorn0528-274485josdiphoorn@gmail.com
Activiteitencommissie & JeugdclubsGerrit Verweij06-51336423Activiteitencommissie@wijkverenigingdeweide.nl
KaartenGerard Stumpf06-45362385kaarten@wijkverenigingdeweide.nl
SportTom Thomas06-20593655sport@wijkverenigingdeweide.nl
Bouwkundige ZakenTinus Kamman0528-277335bouwkundig@wijkverenigingdeweide.nl
Adverteren/BingoArend Smit0528-269230adverteren@wijkverenigingdeweide.nl

Sleutelfiguren

Naast de leden van het Algemeen Bestuur zijn er ook een aantal mensen die een functie bekleden binnen de vereniging die in principe wel hoort bij het bestuur maar waarbij deze mensen om uiteenlopende redenen geen formeel lid van het bestuur zijn. Zij schuiven gevraagd en ongevraagd aan tijdens bestuursvergaderingen

Redactie WeidenieuwsIna Brinkman06-26902330redactie@wijkverenigingdeweide.nl
Beheer wijkcentrum De WeideblikJorien Kamman0528-277335beheer@wijkverenigingdeweide.nl
LedenadministratieGinny Brinkman06-51404175ledenadministratie@wijkverenigingdeweide.nl